HJEMMESIDE FOR HANSTED-KLITMØLLER-RÆHR-VIGSØ PASTORAT

Åbningstid i Hanstholm Kirkecenter:  onsdag 14-17 og torsdag 9-13


DÅBSJUBILÆUM

Som noget nyt i pastoratet vil vi begynde at holde dåbsjubilærum for de familier som har fået børn døbt for 4 år siden i enten Ræhr, Klitmøller, Vigsø eller Hansted kirke.

Det bliver søndag den 21 september kl. 14.00 i Hansted kirke til en børnegudstjeneste.

Ved gudstjenesten vil børnene få en gave fra kirken og bagefter er I velkomne i kirkecenteret hvor vi byder på kage og saftevand.

Vi håber mange har lyst til at fejre dåbene sammem med os, og vil være med til at sparke dette nye arrangement i gang, og medbringe bedsteforældre, faddere og andre, som kunne have lyst til at deltage.

Der skulle gerne blive sendt invitationer ud pr. brev men er noget smuttet, så kan tilmelding til dåbsjubilæet ske på mail til mdc@km.dk  eller ff@km.dk eller ved at aflevere nedenstående i kirkecenteret i Hanstholm senest den 1. september

Dåbsjubilarens navn _________________________________________

Vi kommer______ børn (inkl. dåbsjubilar) og ________  voksne

Billeder fra dagen må bruges i Kirkebladet og på Kirkernes hjemmeside: JA/NEJ

    

 

Vedr. Ræhr præstegård

I maj 2014 blev det via sagkyndig bistand konstateret, at der er skimmelsvampeangreb i Ræhr præstegård i begrænset omfang. Dels i et værelse og et baderum, dels i skunken på 1. sal. Derudover har der gennem længere tid været lugtgener fra boligens krybekælder.

Da disse forhold var konstateret, henvendte de fire menighedsråd v. præstegårdsudvalget sig til Thisted provsti og undertegnede med en anmodning om, at provstiet/provsten måtte tage stilling til, hvordan man skulle forholde sig.

De konstaterede forhold betyder, at tjenesteboligen har et dårligt indeklima til gene for husets beboere. Derfor er det besluttet, at præstefamilien midlertidig skal flytte til anden bolig. Præstegårdsudvalget blev pålagt at finde en passende bolig. Dette er nu sket og præstefamilien er pr. 1. august flyttet til en midlertidig bolig mellem Ræhr og Hanstholm. Boligen er en mindre bolig uden plads til kontor. Derfor har sognepræsten midlertidig fået sit kontor flyttet til Hanstholm Kirkecenter.

I løbet af efteråret 2014 Thisted Provstiudvalg og pastoratets menighedsråd søge endelig klarhed over problemernes fulde omfang samt drøfte og beslutte, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at bedre forholdene.

Offentligheden vil blive oplyst, når der er truffet beslutninger om dette.

Thisted Provsti den 14. august 2014,

Mariann Amby, provst

         

Oplæg til den kommende søndags tekst kan ses og høres ved at klikke på denne linje

 

GUDSTJENESTER:

 

Ugedag

Dato

Navn

Hansted

Klitmøller

Ræhr

Vigsø

Onsdag

17/9

Gospelkoncert

 

 

19:30 Entre kr. 25

Konfirmander gratis

 

Søndag

21/9

14.s.e.Trintatis

 

14:00 Dåbstræf  MDC & FF

10:30 MDC

10:30 FF

 

Lørdag

27/9

Mindegudstjeneste

for nedskydning af engelsk flyver

 

13:00

Pastor Emeritus

Thomas Jensen

 

 

Søndag

28/9

15.s.e.Trinitatis

 

 

 

10:30 FF

 

 

 

 

 

KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel.  Hvis der ikke er gudstjeneste i ens ”egen” kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken.  Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi 97 96 17 11 

                 

                                         

Se introduktionsvideo til pilgrimsvandring

pilgrimsvandring 

MINIKONFIRMANDER

Kirkebladet

PROVSTIUDVALG

Referater af menighedsrådsmøder i Klitmøller

Hansted kirke

Klitmøller kirke

 

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats hjemmeside administreres af sognepræst Finn Feilan, til hvem ris, ros, forslag og forespørgsler kan rettes.


Send en mail til sognepræst Finn Feilan 

Send en mail til sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen 

 

Opdateret: 14. september 2014