HJEMMESIDE FOR HANSTED-KLITMØLLER-RÆHR-VIGSØ PASTORAT

Åbningstid i Hanstholm Kirkecenter:  onsdag 14-17 og torsdag 9-13


    RETRÆTE I WEEKENDEN 8. - 10. MAJ

TIRSDAGSMEDITATION I KLITMØLLER KIRKE 17-18

 

 

Vedr. Ræhr præstegård

I maj 2014 blev det via sagkyndig bistand konstateret, at der er skimmelsvampeangreb i Ræhr præstegård i begrænset omfang. Dels i et værelse og et baderum, dels i skunken på 1. sal. Derudover har der gennem længere tid været lugtgener fra boligens krybekælder. Da disse forhold var konstateret, henvendte de fire menighedsråd v. præstegårdsudvalget sig til Thisted provsti og undertegnede med en anmodning om, at provstiet/provsten måtte tage stilling til, hvordan man skulle forholde sig.  De konstaterede forhold betyder, at tjenesteboligen har et dårligt indeklima til gene for husets beboere. Derfor er det besluttet, at præstefamilien midlertidig skal flytte til anden bolig. Præstegårdsudvalget blev pålagt at finde en passende bolig. Dette er nu sket og præstefamilien er pr. 1. august flyttet til en midlertidig bolig mellem Ræhr og Hanstholm. Boligen er en mindre bolig uden plads til kontor. Derfor har sognepræsten midlertidig fået sit kontor flyttet til Hanstholm Kirkecenter. I løbet af efteråret 2014 vil Thisted Provstiudvalg og pastoratets menighedsråd søge endelig klarhed over problemernes fulde omfang samt i løbet af foråret 2015 drøfte og beslutte, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at bedre forholdene.  Offentligheden vil blive oplyst, når der er truffet beslutninger om dette.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Thisted Provsti den 14. august 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mariann Amby, provst

         

Oplæg til den kommende søndags tekst kan ses og høres ved at klikke på denne linje

 

GUDSTJENESTER:

Ugedag

Dato

Navn

Hansted

Klitmøller

Ræhr

Vigsø

Søndag

1/2

Septuagesima

19:00 Asger Hørving Kyndelmisse-gudstjeneste

Pigekor & Voksenkor

10:30 Jørgen Erbs

 

 

Søndag

8/2

Seksagesima

 

 

 

10:30 FF

Søndag

15/2

Fastelavn

14:00 FF i Kirkecenteret med tøndeslagning

10:30 Poul Henning Poulsen

Kirkekaffe

10:30 FF

 

 

 

 

 

 

KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel.  Hvis der ikke er gudstjeneste i ens ”egen” kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken.  Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi 97 96 17 11 

                 

                                         

Spørgsmål til Menneskesønnen

Se introduktionsvideo til pilgrimsvandring

pilgrimsvandring 

Kirkebladet

PROVSTIUDVALG

Referater af menighedsrådsmøder i Klitmøller

Hansted kirke

Klitmøller kirke

 

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats hjemmeside administreres af sognepræst Finn Feilan, til hvem ris, ros, forslag og forespørgsler kan rettes.


Send en mail til sognepræst Finn Feilan 

Send en mail til sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen 

 

Opdateret: 27. Januar 2015