HJEMMESIDE FOR HANSTED-KLITMØLLER-RÆHR-VIGSØ PASTORAT

Åbningstid i Hanstholm Kirkecenter:  onsdag 14-17 og torsdag 9-13


 Musikgudstjeneste i  Vigsø Kirke Søndag, den 23. november, kl. 16.
Sang: Gitte Jespersen og Anna Kirstine Ehlers som begge er sangerinder og kirkesangere ved Ræhr-Vigsø Kirker - de vil blive akkompagneret af kirkens organist Irene Haffner.
Der står nye sange på programmet og intet mindre end en premiere på en ny melodi til B.S. Ingemans tekst " Den skønne jord" - melodien er skrevet a...f Irene Haffner der også vil præsentere to andre nye melodier - "Egetræet Tungt af alder" skrevet af Ole Wivel som kaldte den Håbets vendepunkt, efter at have skrevet "Der truer os i tiden en ond usynlig magt"! Musikken er skrevet af Irene Haffner. Endvidere vil trioen præsentere en sang, også af Irene Haffner, som har fået titlen: Danmarkssangen. Tre smukke poetiske sange og som det fjerde indslag vil en salme fra salmebogen blive udlagt i en moderne udgave. Det er salmen: Vågn op du som sover - der her kan høres i en næsten technoagtig udgave smukt fortolket af de to kvindelige sangere.
Også postludiet og præludiet vil være anderledes og gudstjenesten afrundes af en smuk irsk sunget bøn.
Til gudstjenesten vil orglet være forstærket og suppleret med et keyboard og sangstemmerne vil være sendt ud i et smukt rumklangsforstærket rum i den lille kirke.

Liturg:  Pastor Lisa Bremer.

Kom og deltag i en lidt anderledes musikgudstjeneste."

 

 

Vedr. Ræhr præstegård

I maj 2014 blev det via sagkyndig bistand konstateret, at der er skimmelsvampeangreb i Ræhr præstegård i begrænset omfang. Dels i et værelse og et baderum, dels i skunken på 1. sal. Derudover har der gennem længere tid været lugtgener fra boligens krybekælder.

Da disse forhold var konstateret, henvendte de fire menighedsråd v. præstegårdsudvalget sig til Thisted provsti og undertegnede med en anmodning om, at provstiet/provsten måtte tage stilling til, hvordan man skulle forholde sig.

De konstaterede forhold betyder, at tjenesteboligen har et dårligt indeklima til gene for husets beboere. Derfor er det besluttet, at præstefamilien midlertidig skal flytte til anden bolig. Præstegårdsudvalget blev pålagt at finde en passende bolig. Dette er nu sket og præstefamilien er pr. 1. august flyttet til en midlertidig bolig mellem Ræhr og Hanstholm. Boligen er en mindre bolig uden plads til kontor. Derfor har sognepræsten midlertidig fået sit kontor flyttet til Hanstholm Kirkecenter.

I løbet af efteråret 2014 Thisted Provstiudvalg og pastoratets menighedsråd søge endelig klarhed over problemernes fulde omfang samt drøfte og beslutte, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at bedre forholdene.

Offentligheden vil blive oplyst, når der er truffet beslutninger om dette.

Thisted Provsti den 14. august 2014,

Mariann Amby, provst

         

Oplæg til den kommende søndags tekst kan ses og høres ved at klikke på denne linje

 

GUDSTJENESTER:

Ugedag

Dato

Navn

Hansted

Klitmøller

Ræhr

Vigsø

Søndag

16/11

22. s.e. Trinitatis

19:00 FF

10.30 Pastor Emeritus

Poul Henning Poulsen

Kirkekaffe

10:30 FF

 

Søndag

23/11

Sidste søndag i Kirkeåret

10:30 Sognepræst

Line Kjær Nielsen

 

 

16:00 Pastor  

Lisa Bremer Musikgudstjeneste

Torsdag

27/11

Børn & Familier           med spisning

 

 

Kirketeatret

17:15

 

Søndag

30/11

1.  Søndag i Advent

19:00 FF

10:30 FF

Krybbespil

10:30 Pastor Emeritus Jørgen Erbs

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel.  Hvis der ikke er gudstjeneste i ens ”egen” kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken.  Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi 97 96 17 11 

                 

                                         

Se introduktionsvideo til pilgrimsvandring

pilgrimsvandring 

MINIKONFIRMANDER

Kirkebladet

PROVSTIUDVALG

Referater af menighedsrådsmøder i Klitmøller

Hansted kirke

Klitmøller kirke

 

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats hjemmeside administreres af sognepræst Finn Feilan, til hvem ris, ros, forslag og forespørgsler kan rettes.


Send en mail til sognepræst Finn Feilan 

Send en mail til sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen 

 

Opdateret: 17. november 2014