HJEMMESIDE FOR HANSTED-KLITMØLLER-RÆHR-VIGSØ PASTORAT

Åbningstid i Hanstholm Kirkecenter:  onsdag 14-17 og torsdag 9-13


SALMEMARATON  I  HELE  THISTED  PROVSTI

TIRSDAGSMEDITATION I KLITMØLLER KIRKE 17-18  - genoptages i september

 

Oplæg til den kommende søndags tekst kan ses og høres ved at klikke på denne linje

 

GUDSTJENESTER:

 

Ugedag

Dato

Navn

Hansted

Klitmøller

Ræhr

Vigsø

Søndag

21/8

13. s.e. Trinitatis

9:00 MDC

10:30 MDC Kirkekaffe

____________

Masterclass-koncert kl. 15

 

 

Søndag

28/8

14. s.e.Trinitatis

10:30 MDC Kirkekaffe

19:00 LB Tysksproget

 

 

Tirsdag

30/8

Aftensgudstjeneste

 

 

 

19:30 MDC Kirkekaffe

Søndag

4/9

15. s.se. Trinitatis

 

 

 

10:30 MDC

KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel.  Hvis der ikke er gudstjeneste i ens ”egen” kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken.  Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi 97 96 17 11 

                 

MENIGHEDSRÅDSVALG

 

Tirsdag den 13. september er der orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg.  Hvis der er stemning for det ved mødet, kan man allerede her opstille en eller flere kandidatlister til hvert af menighedsrådene.  Hvis der kun er én liste til hvert menighedsråd, kaldes det fredsvalg – og kommer der ikke flere lister, bliver kandidaterne på den liste til det nye menighedsråd.

Hvis der bliver flere lister, holder man et egentligt afstemningsvalg tirsdag den 8./11. med udsendelse af valgkort og valg ligesom til kommunalbestyrelses- og folketingsvalg.

 

Hansted sogn holder mødet i Hanstholm Kirkecenter på Centervej 4, den 13./9. kl. 17.00  Hele det gamle råd går af i Hansted, så der er brug for nye kræfter

 

Klitmøller Sogn afholder mødet på Vangvej 4 i Klitmøller – den 13./9 kl. 19:30.

 

–  her vil blive orienteret om menighedsrådets opgaver og muligheder  –

 

Både Hansted og Klitmøller Sogne har af Kirkeministeriet fået dispensation til at have en valgperiode på kun to år (det plejer at være fire år).  Det kan give en større kontinuitet, så ikke alle udskiftes på én gang – og det kan være mere overkommeligt kun at skulle binde sig for to år.

 

Læse mere om menighedsrådsvalget her: http://www.folkekirken.dk/aktuelt/menighedsraadsvalg-2016

 

 

                                            Valgbestyrelserne

 

                                        

Spørgsmål til Menneskesønnen

Se introduktionsvideo til pilgrimsvandring

PROVSTIUDVALG

Hansted kirke

Klitmøller kirke

 

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats hjemmeside administreres af sognepræst Finn Feilan, til hvem ris, ros, forslag og forespørgsler kan rettes.


Send en mail til sognepræst Finn Feilan 

Send en mail til sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen 

 

Opdateret 16. august 2016