HJEMMESIDE FOR HANSTED-KLITMØLLER-RÆHR-VIGSØ PASTORAT

Åbningstid i Hanstholm Kirkecenter:  onsdag 14-17 og torsdag 9-13


SPIRITUEL GUDSTJENESTE I KLITMØLLER KIRKE

tirsdag den 4. november kl. 19

ved Præst for åndeligt søgende Benedicte Tønsberg og Pilgrimsorkestret Valfart

Hør noget af musikken her:  MP3-afspiller

 

Bagefter er der en kop kaffe på Klitrosen og en introduktion til ”Åndelig medvandring”.  Der er mange mennesker, som gerne vil gøre mere ud af deres bønsliv.  De nærer et ønske, om at bede meditativt eller kontemplativt.  På godt dansk kaldes det ofte kristen meditation.  Det er lettest at gøre, hvis man gør det regelmæssigt – gerne hver dag.  Men hvordan bærer man sig ad – og hvordan kommer man i gang ?   Aftenen kan give impulser til dette og hvis der er interesse for det, kan der måske dannes en gruppe til at arbejde videre med bønslivet.

                                                                                                                                                                                                    Alle er velkomne    -      Finn Feilan

 

 

 

Vedr. Ræhr præstegård

I maj 2014 blev det via sagkyndig bistand konstateret, at der er skimmelsvampeangreb i Ræhr præstegård i begrænset omfang. Dels i et værelse og et baderum, dels i skunken på 1. sal. Derudover har der gennem længere tid været lugtgener fra boligens krybekælder.

Da disse forhold var konstateret, henvendte de fire menighedsråd v. præstegårdsudvalget sig til Thisted provsti og undertegnede med en anmodning om, at provstiet/provsten måtte tage stilling til, hvordan man skulle forholde sig.

De konstaterede forhold betyder, at tjenesteboligen har et dårligt indeklima til gene for husets beboere. Derfor er det besluttet, at præstefamilien midlertidig skal flytte til anden bolig. Præstegårdsudvalget blev pålagt at finde en passende bolig. Dette er nu sket og præstefamilien er pr. 1. august flyttet til en midlertidig bolig mellem Ræhr og Hanstholm. Boligen er en mindre bolig uden plads til kontor. Derfor har sognepræsten midlertidig fået sit kontor flyttet til Hanstholm Kirkecenter.

I løbet af efteråret 2014 Thisted Provstiudvalg og pastoratets menighedsråd søge endelig klarhed over problemernes fulde omfang samt drøfte og beslutte, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at bedre forholdene.

Offentligheden vil blive oplyst, når der er truffet beslutninger om dette.

Thisted Provsti den 14. august 2014,

Mariann Amby, provst

         

Oplæg til den kommende søndags tekst kan ses og høres ved at klikke på denne linje

 

GUDSTJENESTER:

Ugedag

Dato

Navn

Hansted

Klitmøller

Ræhr

Vigsø

Søndag

2/11

Alle Helgens dag

16.00 FF

19.00 FF

 14.00 FF

10:30 Provst

Mariann Amby

Tirsdag

4/11

Spirituel Gudstjeneste

 

19:00 ABT med Pilgrimsorkesteret & FF 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel.  Hvis der ikke er gudstjeneste i ens ”egen” kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken.  Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi 97 96 17 11 

                 

                                         

Se introduktionsvideo til pilgrimsvandring

pilgrimsvandring 

MINIKONFIRMANDER

Kirkebladet

PROVSTIUDVALG

Referater af menighedsrådsmøder i Klitmøller

Hansted kirke

Klitmøller kirke

 

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats hjemmeside administreres af sognepræst Finn Feilan, til hvem ris, ros, forslag og forespørgsler kan rettes.


Send en mail til sognepræst Finn Feilan 

Send en mail til sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen 

 

Opdateret: 26. oktober 2014