HJEMMESIDE FOR HANSTED-KLITMØLLER-RÆHR-VIGSØ PASTORAT

Åbningstid i Hanstholm Kirkecenter:  onsdag 14-17 og torsdag 9-13


Menighedsrådsvalg

 

I henhold til lov om valg til menighedsråd, bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med valget tirsdag d. 8. november 2016 kun er indleveret én gyldig kandidatliste.

 Derfor aflyses afstemningen.                    Det gælder for både Hansted og Klitmøller Sogne

 

Ifølge kandidatlisten – Hansted Sogn* – er følgende valgt:

 Anni Hove Andersen, Hjulmagervej 6.  Jette Steffensen, Havremarken 33.  Kirsten Bloch Ravn, Gyvelvænget 175.  Mona Thoft, Gyvelvænget 225.  Pernille Møller Andersen, Gyvelvænget 327

 * I Hansted Sogn skal der formelt være seks menighedsrådsmedlemmer;  det er op til Biskoppen at bestemme, om det er tilstrækkeligt med fem, eller om der skal udskrives suppleringsvalg.

 

 Ifølge kandidatlisten – Klitmøller Fællesliste – er følgende valgt: 

 Ove Thingstrup Holler, Vestermøllevej 11.   Jan Salmonsen, Mads Posts vej 5.    Susanne Mortensen, Kjærkbak 6.    Maj Borup Nørgaard, Ørhagevej 23.    Marianne Salmonsen, Vinkelsti 3.

 

Stedfortrædere i Klitmøller er:    Tina Fuglsang Bach, Ørhagevej 54.  2.     Preben Toft Holler, Ørhagevej 169


 

 

 

 

 

SALMEMARATON  I  HELE  THISTED  PROVSTI

TIRSDAGSMEDITATION I KLITMØLLER KIRKE 17-18  - genoptages i september

 

Oplæg til den kommende søndags tekst kan ses og høres ved at klikke på denne linje

 

GUDSTJENESTER:

 

Ugedag

Dato

Navn

Hansted

Klitmøller

Ræhr

Vigsø

Tirsdag

25/10

Bøn & Fordybelse

 

 

 

20  FF  & IH

Søndag

30/10

23. s.e. Trinitatis

10:30 FF   Kirkekaffe

9:00 MDC

10:30 MDC

 

Onsdag

2/11

Alle Kirker synger

 

 

19:00  IH & FF

 

Torsdag

3/11

Kirke & Kødsovs

 

 

17:30  MDC Kirketeatret

 

Søndag

6/11

Allehelgensdag

16  FF

19  FF

16  MDC

10:30 MDC

 

 

 

 

KIRKEBIL Ældre, gangbesværede og andre med transportbehov er velkomne til at bruge kirkebilen, den kører alligevel.  Hvis der ikke er gudstjeneste i ens ”egen” kirke, kan man tage kirkebilen til nabokirken.  Ring og bestil den dagen før: Kurts Taxi 97 96 17 11 

                 

 

                                      

Spørgsmål til Menneskesønnen

Se introduktionsvideo til pilgrimsvandring

PROVSTIUDVALG

Hansted kirke

Klitmøller kirke

 

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats hjemmeside administreres af sognepræst Finn Feilan, til hvem ris, ros, forslag og forespørgsler kan rettes.


Send en mail til sognepræst Finn Feilan 

Send en mail til sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen 

 

Opdateret 25. Oktober 2016