se stillingsopslaget for graver i Klitmøller i bunden af denne rubrik

Kontakts os

Sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø 
(kirkebogsfører og begravelsesmyndighed): 

Finn Feilan
Helshagevej 28, 7730 Hanstholm
Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag mellem 12 og 13;  fridag mandag
Tlf.: 97 96 00 47,  E-mail: ffe@km.dk

Sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø: 
Mariann Dyhrberg Christensen 

Træffes i Hanstholm Kirkecenter, 7730 Hanstholm
Fridag mandag
Tlf.: 97 96 50 12,   E-mail: mdc@km.dk


Graver søges til Klitmøller kirke

 

Stillingen som graver ved Klitmøller Kirke er ledig pr. 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale – gerne før.

Stillingen er på 37 timer pr. uge 

Vi forventer at graveren:

·         varetager og er ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

·         forbereder og medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger

·         vejleder kirkegårdens brugere

·         arbejder selvstændigt og samvittighedsfuldt

·         er udadvendt og imødekommende

·         er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale

·         har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter

·         har IT-kundskaber - gerne kendskab til Brandsoft

·         har relevant faglig uddannelse

·         er indstillet på at samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens øvrige personale

 

Kirken har automatisk ringeanlæg og varmestyring, samt en stor og velholdt maskinpark.

Foruden graveren er der ansat en dygtig deltidsgravermedhjælper.

 

Menighedsrådet har lige købt et nyt hus, der er indrettet til brug for velfærdsfaciliteter til personalet ved Klitmøller Kirke, samt til brug for kontor og mødelokaler for personale, menighedsråd og præster.

 

Klitmøller Kirke har et engageret menighedsråd, hvis hjerte banker for kirken, og som er meget lydhør overfor ideer fra personalet.

Klitmøller Kirke har mange forskellige aktiviteter, f.eks. kirke/kødsovs, krybbespil, kirkekoncerter, alternative gudstjenester, kirketeater, kunstudstillinger m.m.

 

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere.  Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Øvrige oplysninger om løn m.m. kan ses på: www. jobnet.dk.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen eller se kirken og kirkegården, er du velkommen til at kontakte

  • kontaktperson Susanne Mortensen på telefon 97 97 54 14 eller 23 67 23 18
  • formand Ove Holler på telefon 97 97 52 84 eller 30 33 88 42.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til formand for Klitmøller sogns menighedsråd

Ove Thingstrup Holler - E-mail: 9127fortrolig@SOGN.DK

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag d. 15. august 2017.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 21. august 2017.

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale – gerne før.

 

 

Kordegn:  Birgit Buchbjerg Paulsen
Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm
Træffes onsdag kl. 14-17 og torsdag kl. 9-13
Tlf.: 97 96 12 45, E-mail: bibp@km.dk

Servcicemedarbejder i Kirkecenteret: 
Hannele Rasmussen
Tlf.: 60 93 25 75

Organist Hansted-Klitmøller:
Irene Christensen
Hyldevej 20, 770 Thisted
Tlf.: 97 92 63 67, E-mail: isc@os.dk

Organist Ræhr-Vigsø: 
Irene Haffner
Hovsørvej 26, 7700 Thisted
Tlf: 31 24 55 10 E-mail: haffner26@msn.com

Kirkesanger i Hansted kirke:
Linda Knudsen
Tlf.: 97 96 16 29

Kirkesanger i Klitmøller kirke:
Marianne Storm
Tlf.:  97 97 56 04

Graver ved Hansted kirke:  
Allan Steffensen
Tlf.: 22 11 28 26 og 97 96 12 58

Graver ved Klitmøller kirke:
Christian Floutrup
Tlf.:  23 45 03 45 ,  E-mail: klitmollerkirke@hotmail.com

Graver ved Ræhr kirke:
Preben Jensen
Sårupvej 50, 7730 Hanstholm
Tlf. 40364905

Graver ved Vigsø Kirke:
Helga Immersen
Nørbyvej 20, Tved, 7700 Thisted
Tlf.: 61 79 10 07