Kontakts os

Sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø 
(kirkebogsfører og begravelsesmyndighed): 

Finn Feilan
Skaksvej 40, Klitmøller, 7700 Thisted
Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag mellem 12 og 13;  fridag mandag
Tlf.: 23 65 09 47,  E-mail: ffe@km.dk

Sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø: 
Mariann Dyhrberg Christensen har i øjeblikket plejeorlov


Vikar er:  Pastor Kirsten Haaber

Telefon:  20 46 83 47

Emailadresse:  khb@km.dk

Fridag:  Fredag


Kordegn:  Birgit Buchbjerg Paulsen
Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm
Træffes onsdag kl. 14-17 og torsdag kl. 9-13
Tlf.: 97 96 12 45, E-mail: bibp@km.dk

Kirketjener i Kirkecenteret: 
Hannele Rasmussen
Tlf.: 60 93 25 75

Organist
Monica Vestervig, 21 44 17 27    mostervig@yahoo.dk 

 

Kirkesanger i Ræhr og Vigsø Kirker:

Anna Pedersen

Mobil:  28 78 39 40
annakirstine77@gmail.com 

Kirkesanger i Hansted kirke:        Kirkesanger i Klitmøller kirke:
Linda Knudsen                                Marianne Storm
Tlf.: 97 96 16 29                             Tlf.:  97 97 56 04

Graver ved Hansted kirke:  
Allan Steffensen
Tlf.: 22 11 28 26 og 97 96 12 58

Graver ved Klitmøller kirke:
Melanie Heise
Tlf.:  23 45 03 45 ,  E-mail: klitmollerkirke@hotmail.com

Graver ved Ræhr kirke:
Preben Jensen
Sårupvej 50, 7730 Hanstholm
Tlf. 40364905

Graver ved Vigsø Kirke:
Majbritt Nørgaard 
Tlf.: 61 65 53 87, E-mail: maj-dan@worldonline.dk 

Kirketjenere ved Vigsø Kirke 

Britta Jeppesen & Bent Pedersen  28 15 53 17 / 28 12 53 17

brittajoan1@gmail.com