Sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø 
(kirkebogsfører og begravelsesmyndighed): 

Finn Feilan
Skaksvej 40, Klitmøller, 7700 Thisted
Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag mellem 12 og 13;  fridag mandag
Tlf.: 23 65 09 47,  E-mail: ffe@km.dk  Send sikkert

Kontakt os

Sognepræst i Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø: 
Mariann Dyhrberg Christensen 

Telefon:  21308838   E-mailadresse:  mdc@km.dk

Ved personfølsomme data, brug dette link:   Send sikkert 

Fridag :  Fredag

 

 

 

 


Mails med personfølsomme data kan sendes sikkert til sognene igennem NEMID ved at klikke på et af disse links:

Hansted Sogn:  Send sikkert

Klitmøller Sogn:  Send sikkert

Ræhr Sogn:  Send sikkert

Vigsø Sogn:  Send sikkert

Links til sikker post til menighedsrådene findes under "Menighedsrådene"

Kordegn:  Birgit Buchbjerg Paulsen
Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730 Hanstholm
Træffes onsdag kl. 14-17 og torsdag kl. 9-13
Tlf.: 97 96 12 45, E-mail: bibp@km.dk

Kirketjener i Kirkecenteret: 
Hannele Rasmussen
Tlf.: 60 93 25 75

Organist
Niels Junget, 40 63 06 43  Email:  junget.niels@gmail.com  Fridag:  Mandag

 

Kirkesanger i Ræhr og Vigsø Kirker:

Anna Pedersen

Mobil:  28 78 39 40
annakirstine77@gmail.com 

Kirkesanger i Hansted kirke:        Kirkesanger i Klitmøller kirke:
Linda Knudsen                                Marianne Storm
Tlf.: 97 96 16 29                             Tlf.:  97 97 56 04

Graver ved Hansted kirke:  
Allan Steffensen
Tlf.: 22 11 28 26 og 97 96 12 58

Graver ved Klitmøller kirke:
Melanie Heise
Tlf.:  23 45 03 45 ,  E-mail: klitmollerkirke@hotmail.com

Graver ved Ræhr kirke:
Preben Jensen
Sårupvej 50, 7730 Hanstholm
Tlf. 40364905

Graver ved Vigsø Kirke:
Majbritt Nørgaard 
Tlf.: 61 65 53 87, E-mail: maj-dan@worldonline.dk 

Kirketjenere ved Vigsø Kirke 

Britta Jeppesen & Bent Pedersen  28 15 53 17 / 28 12 53 17

brittajoan1@gmail.com