Dødsfald - bisættelse - begravelse

Dødsfald anmeldes til præsten og begravelsesform og -tidspunkt aftales med præsten.  
Gravsted aftales med graveren, som også kan være behjælpelig med kirkepyntning.  
Evt. udsyngning aftales med kirkesangeren.  Bedemanden hjælper ofte til med det praktiske.

Den formelle anmeldelse af dødsfaldet og ansøgning om begravelse eller bisættelse - og for den sags skyld ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen - kan man selv indtaste på www.borger.dk  De fleste vælger dog at få en bedemand til at hjælpe med disse formelle ting.

Er man medlem af Folkekirken, er der stort set altid tale om en kirkelig begravelse eller bisættelse.
Er man ikke medlem af Folkekirken, er der ingen gejstlig medvirken og man bruger ikke kirken; men kiste eller urne sættes ned på den samme kirkegård.

Kistebegravelse kaldes begravelse og brænding kaldes bisættelse.
Alle Pastoratets kirkegårde har både mulighed for kistebegravelser og nedsættelse af urner fra bisættelser samt flere forskellige former for gravsteder.  Man kan holde sit gravsted selv, betale kirkegården for det eller oprette legatgravsted;  det vil sige betale for vedligeholdelsen et antal år frem i tiden.

Efter dødsfald og begravelse har man ofte brug for at tale med nogen.  Venner, naboer og familie er uvurderlige men præsten står også til rådighed for samtale.

Traditioner omkring dødsfald