Fødsel - dåb - navngivelse

Jordemoderen anmelder fødslen.

Hvis forældrene er gift, skal man ikke gøre mere.  Hvis forældrene ikke er gift, skal man anerkende faderskabet på www.borger.dk inden 14 dage efter fødslen.  Det er under rubrikken "Familie & Børn" - både far og mor skal signere med NEMID.  Hvis ikke dette gøres inden 14 dage efter barnets fødsel, skal faderskabssagen omkring Statsforvaltningen - det tager noget længere tid.  Hvis der er usikkerhed omkring faderskabet, skal det også omkring Statsforvaltningen.

Inden ½ år skal barnet have et navn.  Det kan ske ved dåb eller navngivning.
Dåb foregår ved en gudstjeneste i kirken - hovedsageligt på en søn- eller helligdag.  Dåb aftales med den af præsterne, der har den pågældende gudstjeneste.  Den første lørdag i kvartalet tilbyder vi også en dåbsgudstjeneste.  Hvis der er tale om akut sygdom kontaktes præsten evt. med henblik på nøddåb.  Inden gudstjenesten med dåben aftales en samtale mellem forældrene og præsten - helst indenfor normal arbejdstid.

Til dåben vælger man mellem 2 og 5 faddere, som er vidner på, at barnet er døbt.  Fadderne kan hjælpe forældrene med at lære deres børn at blive kristne og fadderne kan bede for børnene.  Fadderne skal være døbt med den kristne dåb og de skal som hovedregel være medlemmer af Den danske Folkekirke eller et andet anerkendt kristent kirkesamfund.  Faddere skal have nået konfirmationsalderen - det gælder også for en evt. gudmor eller gudfar, som bærer barnet.  Fadderne skal registreres med navn og postadresse.

Navngivning foregår på www.borger.dk - også her skal begge forældre signere med NEMID.