TILMELDING TIL KONFIRMATION

Tirsdag den 29. august kl. 19 i Hansted Kirke og efterfølgende i Kirkecenteret.

Nedenstående liste er foreløbig.  Navnene med sort er dem, som har tilmeldt sig i forvejen;

dem med rødt er blot placerede administrativt.  Vi får et samlet overblik til indskrivningen.

Der kan maksimalt være 15 konfirmander i Ræhr Kirke på holdet og maksimalt 10 konfirmander på hvert af de to folkeskolehold i Hansted Kirke..

KONFIRMANDHOLD 2018

 

Dato  /  Kirke

Hansted Kirke

Klitmøller Kirke

Ræhr Kirke

Bededag, d. 27./4. kl.  9

Maria Mariana Eliana

Victoria Haar Sand

Rasmus Spanggaard Sørensen

Kaya Nordentoft Hald

Stine Hyre Jensen

Lea Kaarfast

 

Simon Vingegaard Christiansen

Camilla Maria Thomsen

Lukas Grønkjær Frost

 

Bededag, d. 27./4. kl. 11

Friskolen

 

Line Nørby Harbo

Lea Kaarfast

Oliver Ludvig

Camilla Spanggaard Kure

Marcus Vendelbo Olsen

Sofie Marie Simonsen

Laura Marie Knudsen

Emma Overgaard Larsen

Morten Sekkelund

Sylvester Johannes Seberg

Marcus Oliver Konge

Anne Lindholm

Oliver Kjær Thomsen

Freya-Kristin Thorleifsdottir

Anne Landbo Larsen

Søndag,   d. 29./4. kl. 11

Folkeskolen

Rasmus Spanggaard Sørensen

Kaya Nordentoft Hald

Sebastian Beith

Tobias Toft Holm

Victor Grøn

Simon Vendelbo Jensen

Lina Gudomlund Bøgsted

 

 

 

 

 

Konfirmationsdatoer

Find dem på www.hanstedkirke.dk/konfirmation eller på www.thistedprovsti.dk under fanen Aktiviteter.

Samme sted findes kontaktoplysninger til præsterne, under fanen For Præster

Datoer:  Se lidt længere nede på siden

Der er ikke som i gamle dage knyttet borgerlige rettigheder til konfirmationen.  Man kan f.eks. både få arbejde, uddannelse og blive gift i Danmark uden at være konfirmeret.  Skal man derimod giftes kirkeligt i Tyskland, kan man godt få brug for en konfirmationsattest.  Sådan en kan man få udstedt dér, hvor man er konfirmeret.  

Konfirmationen er en fest for dåben med alt, hvad den indebærer.

For at blive konfirmeret skal man:
1. Være døbt med den kristne dåb.  
2. Være fortrolig med den kristne børnelærdom.
3. Have modtaget konfirmandforberedelse (mindst 48 timer, helst 56 timer).
4. Være fortrolig med gudstjenesten i den Danske Folkekirke. 

Konfirmationsforberedelse begynder omkring september måned.  Der informeres i Kirkebladet og igennem skolerne.


Konfirmationsdatoer

2018

Bededag, den 27. april:    Klitmøller kl. 9

                                           Hansted kl. 9:  Folkeskolen

                                           Hansted kl. 11:  Friskolen

                                           Ræhr kl. 11:  Folkeskolen

Søndag, den 29. april:      Hansted kl. 10:  Folkeskolen

2019

Bededag, den 17. maj:      Hansted Friskolen kl. 9

                                            Hansted Folkeskolen kl. 11

                                            Ræhr kl. 11

Søndag, den 19. maj:        Hansted Folkeskolen kl. 9

                                            Klitmøller kl. 11

                                            Ræhr kl. 11

Konfirmation 2020

Store Bededag, den 8. maj

Hansted Kirke - Friskolen: kl. 9

Hansted Kirke - Folkeskolen: kl. 11

Ræhr Kirke:  kl. 11

 

Søndag, den 10. maj

Klitmøller Kirke:  kl. 9

Hansted Kirke - Folkeskolen:  kl. 11

 

 

Anordning om konfirmation

Klik for at se lovgrundlaget for konfirmation