Dionysius

I Hansted kirke hænger et hovede af træ til venstre for korbuen.  Næsen er brækket af, det er slid eller noget, der er sket ved et uheld en gang.   Hovedet mangler også pandeskallen.  Det er derimod ingen tilfældighed.  Det forestiller den kristne martyr Dionysius; når han afbilledes i hel figur, står han med hovedskallen i hånden. 

 

Dionysius var biskop i Paris.  Han blev halshugget under en kristenforfølgelse i midten af det tredie århundrede og blev begravet nord for byen, hvor der nu ligger en stor kirke.  I Paris ville man gerne forestille sig noget stort om Sct. Dionysius, som man regnede for en helgen.  Man prøvede at forbinde ham med den Dionysius, der lyttede til Paulus og blev kristen i Apostlenes Gerninger 17,34.  Der opstod - på trods af at der var 300 år imellem - efterhånden den legende, at Dionysius først blev biskop i Athen.  Siden tog han til Rom, da Paulus og Peter led martyrdøden dér.  Bagefter sendte Sct. Klemens, Peters efterfølger, Dionysius til Gallien for at missionere.  Sådan blev han biskop i Paris og omvendte mange til kristendommen.  Han blev fængslet af de romerske myndigheder, blev mishandlet og halshugget på Merkurs bjerg (Mont Martre). 

Da Dionysius blev halshugget, skete der et mirakel:  Den dræbte biskop rejste sig, tog sit hoved i hænderne og ledsaget af to engle gik han to mil hen til det sted, han ville begraves.  En abbed i kirken og klostret, der blev bygget over Dionysius’s  grav, ved navn Hilduin, skrev denne legende ned.

 

I kirkekunsten fremstillede man siden Sct. Dionysius med sit afhuggede hoved i hænderne.  I Danmark har man afbilledet ham “blot” med afhugget pandeskal, som han står med i hånden.  En del kirker i Danmark har været indviet til Sct. Dionysius.  Det er dog ikke sandsynligt, at Hansted kirke har været indviet til ham - vi har jo kun hovedet hængende;  det er sikkert kommet et andet sted fra.  Dionysius har helgendag den 9. oktober.  Hans navn blev på dansk til Dines fra det 14. århundrede og blev siden almindeligt som personnavn.

 

Flere detaljer kan findes i bogen: HELGENER af Tue Gad, udgivet på Rhodos i 1971.