ORGANIST SØGES

Stillingen som organist ved Hansted - Klitmøller - Ræhr - Vigsø Pastorat

i Thisted Provsti er ledig og ønskes besat 1. oktober 2018 eller efter aftale.

De fire kirker i pastoratet er smukt beliggende med Vesterhavet og National Park Thy som nærmeste naboer, herunder det attraktive Cold Hawaii i Klitmøller. Netop Cold Hawaii og de deraf følgende mange muligheder for et aktivt friluftsliv har tiltrukket borgere fra hele landet med vidt forskellig baggrund. Er man ikke til de vilde udfordringer på Vesterhavet, så giver den smukke natur i sig selv mulighed for store oplevelser bl.a. de store flokke af vildt i og omkring Nationalparken.

De fire sogne er vidt forskellige. I Hansted er det fiskeri og den deraf afledte industri, der tegner billedet, i Klitmøller er det turisme og havsport, og i Ræhr og Vigsø er det landbrug. I Vigsø er der et stort sommerhusområde med tilhørende vandland.

Sognene er geografisk beliggende i Thisted kommune, hvor Thisted by er en gammel købstad, smukt beliggende ud til Limfjorden og med at aktivt musikalsk- og kulturliv, aktivt handelsliv, ligesom der er mange og gode uddannelsestilbud i Thisted kommune.

Et spændende liv venter på dig i Thy, og du vil få mulighed for at forme stillingens indhold, så den passer til dine kompetencer og interesser i et samarbejde med de to præster og de fire menighedsråd. Din nærmeste reference vil i det daglige arbejde være kontaktpersonen i Hansted. Der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de fire menighedsråd om fælles organister

i sognene.

Vi søger en organist, der

 har en god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed inden

for både den klassiske og rytmiske genre

 kan varetage den instrumentale musikledsagelse

ved gudstjenesterne i kirkerne, på plejehjemmet og øvrige kirkelige handlinger

 kan lede babysalmesang

 har erfaring med ledelse af et både børne - og voksenkor

 vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkernes øvrige aktiviteter

 kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer

 har lyst og vilje til musikalsk og evt. administrativt samarbejde med sine

organistkolleger i sognene

 har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab

med de øvrige medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige

 er kirkeligt engageret og indstillet påat deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 en stilling på 37 timer pr. uge

 en fleksibel medarbejderstab

 et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præster og fire menighedsråd

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr.

(nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner).

Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 297.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Klitmøller menighedsråd - Ove Thingstrup Holler tlf. 30 33 88 42

Formand for Hansted menighedsråd - Anni Hove Andersen tlf. 24 27 91 51

Formand for Ræhr menighedsråd - Mogens Harbo tlf. 41 68 04 65

Formand for Vigsø menighedsråd - Svend Aage Pedersen tlf. 40 10 53 54

Kontaktperson i Hansted - Jette Steffensen, tlf. 21 78 43 43

Ansøgningsfristen er fredag d. 17. august 2018 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Ove Thingstrup Holler på flg.

mailadresse: 9127fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 34

Menighedsrådene kan oplyse, at

- der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

- der er tre måneders prøvetid.

Generelle informationer: Orglet i Hansted Kirke:

Marcussen & Søn fra 2010

13 stemmer, 2 manualer, pedal

Orglet i Klitmøller Kirke:

I. Starup & Søn fra 1949

8 stemmer, 2 manualer, pedal

Orglet i Ræhr Kirke:

Bruno Christensen & Sønner fra 1979

5 stemmer, 1 manual, pedal

Orglet i Vigsø Kirke:

Bruno Christensen & Sønner fra 1982

5 stemmer, 1 manual, pedal

 

KLUDE

Kan du strikke, hækle, hakke eller måske nålebinde….. og har du lidt tid til overs?

Så inviteres du til en hyggelig eftermiddag i Klitmøller sognehus, Vangvej 4

     Onsdage  kl 14.00-ca 16.00

Sidste gang her i foråret er 16./5. - første gang i efteråret er 5./9.

Tanken er, at vi i fællesskab hjælper miljøet og menighedsplejen ved at strikke/hækle klude, som sælges til fordel for menighedsplejen.

Klitmøller menighedsråd giver kaffe og småkager

Hvis du har bomuldsgarn(8/4) som du ikke bruger-også gerne rester- aftager vi med taknemmelighed.

Kom og hjælp med   i en god sags tjeneste

 

Venlig hilsen

Marianne

Klitmøller menighedsråd

Tlf 53615246